Демократичні реформи 60 70 х років хіх ст схема

демократичні реформи 60 70 х років хіх ст схема
Міська дума Міські думи, своєю чергою, обирали міські управи – постійно діючі виконавчі органи. Але тільки внаслідок революційних подій 1905 р. цар Микола II скасував його. Після слідства керівників майбутнього повстання засудили до смертної кари (їм вдалося втекти), а селянських ватажків до каторги. Важной чертой этих училищ была их всесословность, открывшая доступ в офицерский корпус лицам недворянского происхождения. Завдяки їхній підтримці виник селянський кооперативний рух, кредитні установи для селян. Коли імператор одного разу доручив перевірити, хто з його губернаторів не бере хабарів, то йому доповіли, що лише троє з п’ятдесяти відмовляються від «по­­дарунків», тобто не привласнюють податків з місцевого населення.


При такій структурі все повітове начальство не тільки по табелю про ранги, але й за реальним статусом було позбавлено можливості чинити на суддів який-небудь вплив. Зростали міста, особливо старі промислові центри — Київ, Одеса, Харків. З’явилося багато нових міст. Министерство внутренних дел заставило некоторых сотрудников отказаться от продолжения сотрудничества в журнале в 1865 г., а в 1870 г. журналу было запрещено помещать карикатуры. Значний вклад у її проведення вніс військовий міністр країни Д. Мілютін. У Росії було введено загальновійськову повинність для чоловіків з 21 року, причому скорочувалися терміни служби для осіб із середньою та вищою освітою. Тільки-но надходили повідомлення про сильні травневі дощі на півдні України, а це була ознака доброго врожаю, одразу ж у Європі падали ціни на хліб. Земства поставили своїм завданням — повністю охопили освітню молодь, і в багатьох повітах це було досягнете напередодні революції.

Члени громади зуміли згуртувати кращі наукові сили. У 1873 р. вони спочатку утворили історичне товариство Нестора Літописця, а невдовзі започаткували Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Третій Універсал Поширення влади Центральної Ради на 9 українських губерній (без Криму), початок соціально-економічних перетворень. Можна зробити висновок, що в період 20–30-х років через соціально-економічні та адміністративно-територіальні реформи відбулося утвердження етатизму у його більшовицько-радянській формі. Виникає справедливе питання: чому реформи 60–80-х років не привели до бажаних результатів і не виправдали тих надій, які на них покладалися?

Похожие записи: